Brukerkontroll

Alle brukere, medlemmer, kunder og andre som kjøper et medlemskap eller annet produkt på websiden, får tilgang til “Min konto”. Her kan den enkelte full kontroll og oversikt over sine opplysninger og kjøp/medlemskap. Som du også ser av eksempelet under, kan medlemmet selv slå av/på autmomatisk betaling.

Eksempel hentet fra wind.surfers.no