Historikk - Surfers.no

Med stor interesse for vannsport gjennom et halvlangt liv, startet Christian Middelthon (f. 1971) et arbeid i 2017 som i dag har utviklet seg til “konseptet” Surfers Norway – Surfers.no. Etter å selv ha vært en aktiv brettseiler fra 1984 og i regattasammenheng fra 1986 til 1990 har Christian alltid hatt brettseiling som sin største interesse. På 90-tallet var han formann i Sola Brettseilerforening og regattasjef ved to Norgesmesterskap før et langt opphold frem til 2017.

Christian har siden 1997 jobbet med arrangementer for hovedsakelig næringslivet som event manager og produsent. De senere årene med møtedesign, organisasjonsutvikling og systemutvikling. Han har masse erfaring innen prosjektledelse og hvordan skape gode opplevelser og begivenheter. Det er denne erfaringen sammen med erfaring fra organisering av frivillig arbeid som nå tildeles vannsport og surfesport gjennom dette domenet.

I 2017 startet han et prosjekt kalt Basceamp Stavanger med mål om å skape en vannsport festival på Jæren av type Ekstremsportveko på Voss. Men det viste seg at å dra i gang noe av en slik størrelse krever store resurser, først og fremst i engasjement og eierskap fra den enkelte gruppe av frivillige. Alle var positive til å bidra, men ingen hadde egentlig lyst å gjøre den jobben som måtte gjøres. Prosjektet ble derfor lagt på is og masse erfaring omkring frivilllig arbeid ble i det minste ervervet fra denne seansen.

Året etter tok Christian initiativ til å etablere Stavanger SUP Club. Norges første SUP (Stand Up Paddle) klubb i Norge som var registrert under NIF og NSF. Året etter arrangerete vi Norges første offisielle Norgesmesterskap i Sandnes under NM Veka. Det ble ellers gjennomført en god del SUP turer men dessverre få konkurranser. Vi la derfor ned klubben som idrettsklubb og overførte utstyret til Sola Brettseilerforening ved å opprette en egen SUP gruppe der. Erfaringen fra dette arbeidet er at det har lite for seg å være en idrettsklubb når det ikke foregår noen form for sportslige treninger eller konkurranser.

Samme år, 2018, etablerte Christian også en forening under navnet Freesport Stavanger. Formålet var å utvikle en forening som ikke var registrert under det tunge NIF systemet, men som gjorde mange av de samme oppgavene og derfor kunne stå mer fritt. Målet var som enhver type idrettsklubb – å utvikle idretten men ved bruk av andre virkemidler gjennom samarbeid. Idrettene det her var snakk om er de samme som i dag er representert under Surfers.no. Dette samarbeidet inkluderte alt fra idrettsavdelingene i kommunene, miljøavdelingen hos Statsforvalteren, friluftsrådene, lokale interesseorganisasjoner, lag og foreninger, næringsliv med mer. Et vannvittig arbeid å se tilbake på, men utrolig godt erfaringsgrunnlag for å kunne forstå hvordan det hele fungerer og ikke fungerer, altså tungrodde systemer hvor mange ildsjeler dessverre brennes ut.

Vi kommer ikke særlig langt om vi ikke forstår hvordan alle interessenter (grupperinger i samfunnet) vi er avhengig av for å kunne lykkes, tenker og fungerer. Alt fra fugletittere og miljøvernorgnaisasjoner som verner om fuglelivet der surfere driver sin aktivitet, til mennesker i ulike posisjoner med personlige motivasjoner for det ene og det andre.

For å forstå mer av hvordan et forbund som NSF (Norges Seilforbund) og NIF (Norges Idrettsforbund) fungerer, satt Christian i NSF sitt styre i 2 år (2019-2021). Det var en lærerik periode, som alt annet. Han har siden 2019 fungert som styreleder i NBK (Norsk Brettseilerklubb) og vært daglig leder i SBF (Sola Brettseilerforening) hvor han fra 2023 er styreleder. SBF har forøvrig i skrivende stund (11. april 2023) fått svar fra NIF at de nå også har fått godkjent medlemskap i Brettforbundet. Dermed kan SBF tilby Surfing som medlemskap og er nå en komplett surfeklubb som kan tilby alle de grener som er representert på surfers.no!

For tiden bygger nå Christian et klubbhus for Sola Brettseilerforening i Sømmevågen på Sola. Klubbhuset er et arbeid med mange hundre timer bak for å få tillatelse til. Utenom er et vannsportsenter i Møllebukta i Hafrsfjord under planlegging hvor det også ligger flere hundre frivillige timer bak. Det siste er denne websiden surfers.no – en webportal med alt av webløsninger for å enklere kunne administrere og samarbeide på kryss og tvers. Erfaringen viser at det er nettopp en god web basert plattform med nok informasjon og verktøy som ofte mangler for å kunne utvikle og kommunisere sine prosjekter. Det blir spennende å se hva som skjer videre, nå er vi i alle fall i gang og tar et steg om gangen.

Det kan også nevnes at Christian startet et surfsenter på Solastranden i lokalene til Sola Strand Hotel i 2021, men avsluttet samarbeidet da hotellet senere ble solgt til nye eiere. 

Fra ett eller annet NC eller NM på Solastranden. Kanskje det var 1989?

Legg igjen en kommentar