Organiseringen av Surfers.no

Sist oppdatert: 7. april 2023

Eierskap

Websiden surfers.no eies og drives “av surfere for surfere” gjennom foreningen… (dette avgjøres snart, enten blir det en nasjonal forening eller en lokal idrettsklubb som påtar seg dette ansvaret og eierskapet). Vi er tilknyttet Norges Idrettsforbund (? avgjørelse kommer) gjennom de underliggende forbund der våre aktiviteter er representert. Vi ønsker ikke å “eie” eller ta kontroll over aktivitetene, klubbene eller det som skjer, men heller tilby en felles plattform for samarbeid og utvikling på kryss og tvers av de etablerte og uetablerte grupperinger i samfunnet. Kort sagt et felles ressurssenter for utvikling til fordel for alle, slik at det blir enklere å mer motiverende å drive med surfeaktivitet (og vannsport) rundt om i hele Norge.

Kort om organiseringen

Surfers.no er først og fremst en web basert plattform og portal (under utvikling) for alle surfesportene. Vårt fokus er utøverne og alle som er interessert i en eller flere av disse idretter og aktiviteter. Vi tilbyr alle organiserte og uorganiserte lag og foreninger som driver med en eller flere av de representerte surfe-aktiviteter, en gratis webside med aktuelle webløsninger som er skreddersydd for det de driver med.

Fra uorganisert til organisert

Surfers.no er ment å være et knutepunkt mellom det uorganiserte og organiserte hvor brukerne/utøverne står i fokus. Alt fra enkeltpersoner til de små lokale grupper og lag som driver med en surfeaktivitet, er like viktige å bli gitt tilgang på gode verktøy til å drive og utvikle sin aktivitet, på samme måte som de organiserte registrert i Brønnøysund. Vi tilbyr en plattform for enklere selvorganisering, men som gir rom og muligheter for videre utvikling.