Regnskapsføring og nettbank

Regnskapsføring er en av de mest krevende roller å få noen til å gjøre i en frivillig organisasjon.

Vi har en sammensatt løsning som automatiserer det hele!

Vår nettbutikkløsning (Woocommerce) er integrert mot nettbanken (DNB) og regnskapsprogrammet Fiken. Annen nettbank og annet regnskapsprogram kan også benyttes i dette oppsettet. Det vil si at når en kunde kjøper et produkt/medlemskap via vår betalingslønsing Vipps (betaler med Vipps, Visa eller Mastercard), så skjer følgende: Betalingen godkjennes/fullføres i nettbutikken, en mellomløsning (automatikk) sørger så for at betalingen føres mot den tilhørende kontoen i regnskapsprogrammet. Regnskapsprogrammet har i tillegg en egen integrasjon mot nettbanken, slik at den enkelte transaksjon koordineres automatisk mellom nettbutikk, nettbank og regnskapsprogram. Det eneste den ansvarlige for regnskapet trenger å gjøre er å se at alt fungerer og sørge for generell kontroll. Enklere kan det neppe gjøres i 2023!