Skjemaer og tabeller

Her vises eksempler på hvordan vi har integrert en løsning for å lage skjemaer og tabeller.

Rader og kolonner

Det er nesten ingen begrensinger på antall rader og kolonner, annet enn hva som er mulig å vise på en webside.

Visning og tilgangskontroll

Dere bestemmer selv hvem som skal ha tilgang til å se hvilke rader/kolonner og hva de skal kunne redigere.

Eksport og import

Ja selvsagt er det mulig å eksportere og importere fra Microsoft Excel og Google Sheets via CSV fil.

Visning: Synlig for alle

Her er visning satt synlig for alle besøkende på websiden.

Visning: Synlig for medlemmet

Når et medlem er innlogget vises redigeringslinken hvor medlemmet selv kan redigere sin informasjon.

Visning: Synlig for administratorer

Slik set det ut for innloggede administratorer som kan redigere og evt. kan godkjenne oppføringen om en slik funksjon er ønskelig.

Visning: Redigere oppføring

Slik set det ut når en oppføing skal redigeres eller slettes.