Vilkår og betingelser for arrangementer

Bestilling

Vilkårene gjelder alle personer som bestiller og betaler et arrangement på nett og alle som deltar på et arrangement. Vilkårene gjelder også ved direkte bestilling via telefon eller e-post. Betingelsene gjelder fra det tidspunkt bestillingen bekreftes skriftlig eller muntlig.

Betaling

Hvis betaling ikke foregår på nett, vil faktura bli tilsendt på e-post med 14 dagers forfall og senest 1 uke før arrangementet starter.

Avbestilling

Avbestilling før arrangementet gjelder følgende refusjon av kursets totale kostnad:

  • innen 2 måneder før, refunderes 100%
  • mellom 2 måneder og 2 uker før, refunderes 90%
  • mellom 2 uker og 2 dager før, refunderes 75%
  • mellom 2 dager og 24 timer før, refunderes 50%
  • mellom 24 timer og 3 timer før, refunderes 25%
  • senere enn 3 timer før, ingen refusjon

Avbestilling må foregår skriftlig til [email protected]

Avbestilling ved sykdom

Ved avbestilling på grunn av sykdom eller andre alvorlige hendelser, må det fremvises dokumentasjon, som for eksempel legeerklæring. Ved refusjon tar kursarrangør et administrasjonsgebyr på kr.75,-.

Utsettelse ved dårlige værforbehold

Arrangøren er den som avgjør om arrangementet må utsettes hvis værforholdene er for dårlige til at arrangementet kan gjennomføres på en god måte.
Arrangørens prosedyrer er som følger:
48 timer før:
Arrangør sjekker værmelding og sender alle deltakere en melding på e-post senest 48 timer før om det blir behov for å utsette/flytte arrangementet til en ny dato.

Utsettelse ved få deltakere

Siste frist for et minimum antall deltakere er 3 dager før. Hvis dette antallet ikke er møtt innen da, vil påmeldte deltakere få beskjed senest 48 timer før ordinær starttid.

Refusjon ved utsettelse

Ved arrangementer som utsettes til ny dato vil ingen refusjon bli gitt, om ikke deltakeren selv ikke har mulighet for å delta på ny dato. Arrangør tar da et administrasjonsgebyr på kr.75,-.

Refusjon ved kansellering

Hvis arrangementet kanselleres, vil deltakeren få returnert kostnaden minus administrasjonsgebyret på kr.75,-.

Foto og video

Hvis ikke deltaker gir instruktør beskjed ved fremmøte om annet, gir deltaker aksept for at arrangør kan ta bilder og video til bruk i egen markedsføring. Det er viktig å påpeke at alle bilder / video vil bli gjennomgått kontroll, slik at bilder hvor deltaker ikke «ser bra ut» vil bli slettet. Navngivelse på personer vil kun bli benyttet ved tillatelse av den enkelte.