Vilkår og betingelser for kursdeltakelse

Bestilling

Vilkårene gjelder alle personer som bestiller og betaler et kurs på nett og alle som deltar på våre kurs. Vilkårene gjelder også ved direkte bestilling via telefon eller e-post. Betingelsene gjelder fra det tidspunkt bestillingen bekreftes skriftlig eller muntlig.

Betaling

Hvis betaling ikke foregår på nett, vil faktura bli tilsendt på e-post med 14 dagers forfall og senest 1 uke før kursoppstart.

Avbestilling

Avbestilling før kursstart gjelder følgende refusjon av kursets totale kostnad:

  • innen 2 måneder før kurset, refunderes 100%
  • mellom 2 måneder og 2 uker før, refunderes 90%
  • mellom 2 uker og 2 dager før, refunderes 75%
  • mellom 2 dager og 24 timer før, refunderes 50%
  • mellom 24 timer og 3 timer før, refunderes 25%
  • senere enn 3 timer før, ingen refusjon

Avbestilling må foregår skriftlig til [email protected]

Flytting av kurs

Hvis kursdeltakeren ønsker å flytte kurset til en annen ledig dato, må dette gjøres senest 48 timer før ordinær kursstart. Hvis flytting av kurs mellom 48 og 24 timer før påløper et ekstra gebyr på kr.100,- pr. deltaker. Hvis flytting av kurs mellom 24 timer og 3 timer før, øker gebyret til kr.250,- pr. deltaker.

Avbestilling eller endring av privattimer

Avbestilling og endring av privattimer må skje skriftlig, snarest mulig og senest 2 dager før privattimen begynner. Ved avbestilling inntil 2 dager før oppstart vil kursavgiften blir refundert, minus et administrasjonsgebyr på kroner 75,-.

Avbestilling / flytting av kurs ved sykdom

Ved avbestilling eller flytting av kurs på grunn av sykdom eller andre alvorlige hendelser, må det fremvises dokumentasjon, som for eksempel legeerklæring. Ved refusjon tar kursarrangør et administrasjonsgebyr på kr.75,-.

Utsettelse ved dårlige værforbehold

Kursinstruktøren er den som avgjør om kurset må utsettes hvis værforholdene er for dårlige til at kurset kan gjennomføres på en god måte.
Hvis utsettelse eller flytting av kurs, velger deltakeren selv en ny dato på den aktuelle nettsiden for bestilling av kurs. Følgende kupongkode skal kun benyttes hvis kurset allerede er betalt fra før: UTSATTKURS
Kursarrangørens prosedyrer er som følger:
Dagen før:
Instruktør sjekker værmelding og sender alle deltakere en melding på e-post senest kl.18.00 dagen før kursstart om det blir behov for å utsette/flytte kurset til en ny dag.
Samme dag:
Hvis overraskende dårlig vær vil instruktør sende e-post til alle deltakere så rask som mulig etter avgjørelse om utsettelse.
Hvis instruktør ikke har hatt mulighet å undersøke forholdene før kursets start og at værforholdene da ikke regnes som gode, vil kurset bli utsatt.

Utsettelse ved få deltakere

Siste frist for et minimum antall deltakere ved kurs er 24 timer før. Hvis dette antallet ikke er møtt innen da, vil påmeldte deltakere få beskjed senest kl.18.00 dagen før kurset.

Refusjon ved utsettelse

Ved kurs som utsettes vil ingen refusjon blir gitt, om ikke kursdeltakeren selv ikke bor i området og har mulighet for å delta på ny kursdato. Kursarrangør tar da et administrasjonsgebyr på kr.75,-.

Refusjon ved kansellering

Hvis kurset kanselleres, vil kursdeltakeren få returnert kostnaden minus administrasjonsgebyret på kr.75,-.

Foto og video

Hvis ikke kursdeltaker gir instruktør beskjed ved fremmøte om annet, gir kursdeltaker aksept for at instruktør / arrangør kan ta bilder og video til bruk i egen markedsføring. Det er viktig å påpeke at alle bilder / video vil bli gjennomgått kontroll, slik at bilder hvor deltaker ikke «ser bra ut» vil bli slettet. Navngivelse på personer vil kun bli benyttet ved tillatelse av den enkelte.