Vilkår og betingelser for leie

Generelt

Vårt mål er at utstyr skal kunne leies så rimelig som mulig, slik at flere kan få oppleve gleden ved de aktiviteter vi driver med uten å måtte kjøpe eget utstyr. Dette innebærer et stort ansvar hos deg som leietaker slik at utstyret brukes på riktig måte for å sikre lang levetid. Les derfor disse vilkårene skikkelig.

Rengjøring og vedlikehold av utstyr etter bruk

Utstyr som må rigges opp før bruk skal rigges ned etter bruk og demonteres pakkes sammen slik som da det ble tatt ut.
Utstyret skal være rengjort for sand/gress/annet.
Sørg for at vann som ligger i vannlommer på utstyret tømmes før utstyret settes inn i boden.
Utstyr skal settes på plass samme sted og måte som da det ble hentet ut.

Ordenshold i boder og uteareal

Alle som har tilgang til utstyret, er pliktet å rydde etter seg og bidra til å holde det ryddig som gir trivsel for alle. Søppel skal tas med hjem og kastes der.

Bruk av utstyret

Leietaker er fullt ansvarlig for å vurdere egne evner, mestring, erfaring og forstå de lokale værforhold, slik at egen sikkerhet og utstyret blir ivaretatt på en forsvarlig og sikker måte.

Kontroll av utstyr før og etter

Leietaker er ansvarlig for å kontrollere alt utstyr både før og etter bruk for skader, feil eller mangler. Hvis skader, feil eller mangler er funnet før bruk må utstyret ikke brukes. Alternativt ta kontakt med styret eller materialansvarlig på telefon 92071221. Hvis skader, feil eller mangler ikke rapporteres holdes leietaker ansvarlig for erstatning eller reparasjon.

Adgang til utstyret

Hvis du som leietaker får adgang/tilgang til utstyrslageret med adgangskode, er du ansvarlig for å låse døren etter deg ved å sette koden på “0000” eller et vilkårlig tall når du låser.
Den som låser opp er ansvarlig for å låse alt etter seg, alternativt gi ansvaret til en annen med samme tilgang ved at dere kommunisere dette tydelig mellom dere.
For at SBF skal kunne tilby et optimalt tilbud til sine medlemmer samt kontroll med bruken av utstyret, skal alle som tar ut utstyr skrive seg opp på liste innenfor døren.
Utstyr som ikke er merket med stjerne i prislisten (*) er kun til bruk ved utleiested i Sømmevågen/Møllebukta. Dette er ikke tillatt å ta med til andre lokasjoner.
Kun den personen som har betalt for leie har tillatelse til å bruke utstyret, fremlån eller fremleie er forbudt..
Dører skal alltid holdes lukket når du er ute på vannet. Er du alene og skal langt unna, skal dører låses og nøkkel legges tilbake i nøkkelboks slik at andre som kommer har tilgang.
Brudd på betingelser og ordensregler vil medføre utestengelse og erstatning hvis medlemmet har opptrådt uaktsomt.

Din sikkerhet

Hvis du er usikker og trenger instruksjon for hvordan rigge opp/ned utstyr, samt hvordan bruke og behandle utstyret på en sikker og forsvarlig måte, anbefaler vi et av våre kurs.
Du må uansett tenke på vindretning og vindstyrke når du går utpå, slik at du vet hvordan komme deg til land og tilbake til utgangspunktet. Har du ingen eller lite erfaring, anbefaler vi et kurs først.
Husk å kle deg riktig med våtdrakt/annet etter været og temperatur i sjøen. Hvis du blir liggende i sjøen å drive over til andre siden av Hafrsfjord når det er kaldt, må du være sikker på at tykkelsen på drakt, sko og evt. hansker og hette er bra nok.

Skader og reparasjon

Hvis skade på utstyr eller andre materielle eiendeler oppstår under leieforholdet, plikter leietaker å informere utleier om dette umiddelbart og senest 1 time etter leieforholdet er avsluttet. Hvis representant fra utleier ikke er å treffe på lokasjonen, benyttes skadeskjemaet her https://www.surfers.no/skadeskjema

Småskader:
Mindre skader på utstyr som oppstår under leieforholdet som leietaker selv kan fikse, evt. via en tredjepart, uten av kvaliteten og bruksverdien forringes, trenger ikke å innrapporteres om skaden blir fikset på stedet og innen 15 minutter etter leietidens utløp. Hvis det behøves lengre tid til å fikse skaden, skal skaden innrapporteres med tidspunkt skaden er ferdig fikset slik at utleier kan informere eventuelle nye leietakere.

Større skader:
Hvis større skade på utstyr som krever reparasjon av fagfolk, er leietaker pliktig til å bekoste reparasjonen i sin helhet, samt sørge for frakt til og fra. Hvis en reparasjon ikke er mulig for å kunne sette utstyret tilbake i samme kvalitet og bruksstand som før, er leietaker ansvarlig for å erstatte utstyret med enten nytt eller tilsvarende brukt. Utleier er den som her bestemmer hvordan dette kan ordnes på en fornuftig og kostnadseffektiv måte.

Tap og erstatning av utstyr

Leietaker er pliktig til å erstatte alt utstyr som forsvinner eller blir stjålet mens det er i besittelse av leietaker. Leietaker må selv sørge for eventuelle forsikringer.

Bestilling ved leie

Vilkårene gjelder alle personer som bestiller og betaler for leieprodukter på nett eller ved direkte bestilling via telefon eller e-post. Betingelsene gjelder fra det tidspunkt bestillingen bekreftes skriftlig eller muntlig.

Betaling

Hvis betaling ikke foregår på nett, vil faktura bli tilsendt på e-post med 14 dagers forfall og senest 1 uke før leie starter.

Avbestilling

Ved avbestilling før leie starter, gjelder følgende refusjon av leiens totale kostnad:

  • Frem til 1 uke måneder før kurset, refunderes 100%
  • mellom 1 uke og 24 timer før, refunderes 75%
  • mellom 24 og 3 timer før, refunderes 50%
  • senere enn 3 timer før, ingen refusjon

Avbestilling skal foregå skriftlig til [email protected]

Ved dårlige værforhold

Hvis værforholdene ikke gjør det mulig å gjennomføre aktiviteten på en trygg måte, eller at mulighetene for en fortrinnsvis god opplevelse uteblir, kan leieforholdet kanselleres av leietaker senest 3 timer før leie starter. Betalingen blir refundert minus kr.100,- i administrasjonsgebyr. Ombooking til ny tid kan gjøres av leietaker selv på nettsiden hvor leie er tilgjengelig ved å benytte kupongkoden: RELEIE

Overvåkingskamera

Ved enkelte utleiesteder er det montert overvåkingskameraer for å sikre mot tyveri og skader. Der hvor dette er gjort vil det henge et skilt på oppslagstavlen innenfor døren. Hvis overvåkingskamera er satt opp må boden/rommet ikke benyttes til garderobe eller annet enn å hente ut og legge inn utstyret.