Surfers Web tilbyr en enkel og integrert nettbutikkløsning på shop.surfers.no. Den fungerer slik at du får en egen leverandørkonto hvor du kan legge ut og selge egne produkter gjennom vårt system. Kundene betaler til Surfers Web og overføring av betaling til din virksomhets konto kan du velge om skal foregå automatisk, ukentlig, månedlig eller årlig.